fbpx

VILKÅR

Arbeidsvilkår

  • Gratis befaring og endelig oppmåling.
  • Vi sender deg et tilbud innen 5-6 arbeidsdager.
  • NYHET! Kunde kan løpende følge sitt prosjekt på vår web-plattform, både medgåtte timer og materialer.
  • Arbeidstimer: Avtalen kan være basert på tidsforbruk eller en fast pris. I et estimat for fast pris inkluderes et 15-20% tillegg for risiko på vår side. I vårt tilbud blir kunde alltid informert om det beregnede antall timer.
  • Materialer: Vi har 20-30% rabatt hos våre faste leverandører, og kjøper materialer for det meste på daglig basis slik at vi løpende kan følge opp nøyaktig forbruk. Vi benytter et påslag på 18% av vår kostpris ved fakturering av materialer til kunde.
  • Kunde har også anledning til å kjøpe materialer selv. I slike tilfeller kan vi hjelpe deg med å velge type maling, beis og andre grunnmaterialer samt å beregne mengden av maling og forbruksmateriale som trengs til arbeidet.
  • Arbeidslaget jobber kun ved ditt hus inntil kontrakten avsluttes.
  • Vi garanterer raskt og nøyaktig utført arbeid!
  • Eventuelle skader som HUSFIX måtte forårsake i løpet av prosjektet blir reparert eller betalt av oss.

Betalingsvilkår

  • Etter den tredje arbeidsdag sender vi en Akonto Faktura basert på felles enighet. I tilfelle av omfattende prosjekter sender vi Akonto Faktura i hver andre uke for å holde opp til 80% av faktiske kostnader – nemlig kunden beholde 20% før prosjektet er avsluttet.

Personvernerklæring

Behandlinsansvarlig

Denne personvernerklæringen gjelder for Husfix As sitt nettsted og kontaktskjema hvor vi samler inn informasjon om personer. Husfix As (org.nr.: 981 967 690) behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsiden.

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder: navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse.
Vi samler inn opplysninger gjennom kontaktskjemaer på våre nettsider. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg en tilfredstillende tilbakemelding på innsendt forespørsel.

Formål med behandlingen

For å kunne ta kontakt og gi tilbakemelding på innsendt forespørsel. For å kunne sende relevant informasjon.

Innhetning av personopplysninger

Informasjon innhentet lagres i wordpress. Vi lagrer også informasjonen i vårt Manager-system dersom vi har en befaring hos vedkommende.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Sletting av personopplysninger

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte Husfix As pr. e-post.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:

Husfix As
Vogellund 31, 1394 Nesbru

+4793011119

office@husfix.com