Arbeidsvilkår

  • Gratis befaring og endelig oppmåling.
  • Tilbud vi sende ut innen 5/6  arbeidsdager.
  • NY! Kundekan følge hans prosjekt på vår web-plattform, både arbeid og materielle kostnader.
  • OmArbeid: Avtalen kan være basert på arbeidstid eller fast pris. Fast pris estimering inneholder en 15-20% risiko kostnader. I vårt tilbud kunde alltid informert om det beregnede antall timer.
  • OmMaterialer: vi har rabatter i de materielle butikkene 20-30% og vi kjøper materialer for det meste på en daglig basis å være i stand til å følge opp den nøyaktige forbruk. Vi anvender en 18% innkjøpskost på oversiden av materialkostnadene.
  • Kundekan også kjøpe materialer selv: i dette tilfellet vi kan hjelpe deg med å velge type maling, beis og andre grunnmaterialer også med å beregne mengden av maling og forbruksmateriale som brukes til arbeidet.
  • Arbeidslaget jobber kun ved ditt hus inntil kontrakten avsluttes.
  • Vi garanterer raskt og nøyaktig utført arbeid!
  • Eventuelle skadersom er opprettet av HUSFIX i eksisterende stadium av huset før start av prosjektet vil bli gjenvunnet eller betalt av HUSFIX.


Betalingsvilkår

  • Etter den tredje arbeidsdag sender vi en Akonto Faktura basert på felles enighet. I tilfelle av omfattende prosjekter sender vi Akonto Faktura i hver andre uke for å holde opp til 80% av faktiske kostnader - nemlig kunden beholde 20% før prosjektet er avsluttet.