STEG 0
STEG 1 Mål opp huset
  Bruk et målebånd til å måle husets overflater som skal males.
Vinduer og dører vil bli inkludert i overflatemålene.
MÅLINGSVEILEDNING
STEG 2 Før opp målene
  Vegger inkl. vinduer: m² 
  Loftsrom inkl. vinduer:
  Takbjelker:
STEG 3 Markèr dine valg
  Vask: trenger ikke en gang
  Skraping:
  Maling: trenger ikke en gang  to ganger
  Vinduer: trenger ikke en gang  to ganger 
STEG 4