Arbeidsvilkår
 • Gratis befaring og endelig oppmåling.
 • Vi sender tilbud i løpet av 5-6 virkedager.
 • NYHET! Kunden kan følge prosjektet sitt gjennom web-plattformen vår, både medgått arbeidstid og materielle kostnader.
 • Om arbeidet: Avtalen kan være basert på faktisk arbeidstid eller fastpris. Fastprisestimatet inkluderer 15-20% ekstra i risikokostnader. Kundene våre blir alltid informert om det beregnede antall timer.
 • Om materialene: Vi har tilgang på 20-30% rabatter hos de store forhandlerne, og vi kjøper for det meste materialer på daglig basis for å kunne være i stand til å følge opp det nøyaktige forbruket. Det tilkommer 18% innkjøpskost på materialkostnadene. 
 • Kunden kan også kjøpe materialer selv. I dette tilfellet kan vi hjelpe til med å velge type maling, beis og andre grunnmaterialer, og i å beregne mengden maling og forbruksmaterialer som brukes til arbeidet.
 • Arbeidsteamet jobber kun ved ditt hus inntil kontrakten avsluttes.
 • Vi garanterer raskt og nøyaktig utført arbeid!
 • Eventuelle skader på huset forårsaket av HUSFIX før prosjektstart vil bli utbedret eller erstattet av HUSFIX.
 
Betalingsvilkår
 • Etter tredje arbeidsdag sender vi en a konto-faktura basert på felles overenskomst. Ved omfattende prosjekter sender vi a konto-faktura hver andre uke på opptil  80 % av påløpte kostnader. Kunden beholder 20 % av det totale beløpet inntil prosjektet er fullført.
 • Hvis vi har ledig kapasitet (f.eks. i lavsesong), og arbeidet kan startes umiddelbart etter at avtalen er inngått, får kunden en rabatt på 10% av totalsummen, uansett pris for arbeidet.
 
Vilkår