Kalkulator Utvendig

STEG 0


STEG 1

Mål opp huset

Bruk et målebånd til å måle husets overflater som skal males. Vinduer og dører vil bli inkludert i overflatemålene.

MÅLINGSVEILEDNING


STEG 2

Før opp målene


STEG 3

Markèr dine valg


STEG 4